Technology adoption life cycle

Technology adoption life cycle

Definition

En model inden for erhvervsøkonomi og sociologi, der beskriver en kundes accept af et nyt, innovativt og teknologisk produkt (app, computerspil mv.) på markedet. Modellen karakteriserer demografiske og psykografiske karakteristika ved grupperne og er inddelt i innovators, som udgør 2,5% (havde større gårde, var mere uddannede, mere velstående og mere risikoorienterede), early adopters, som udgør 13,5% (yngre, mere uddannede, havde en tendens til at være ledere i et fællesskab og var mindre velstående), early majority, som udgør 34% (konservative, men åbne for nye idéer, aktive i samfundet og havde en indflydelse på naboer), late majority, som udgør 34%  (ældre, mindre uddannede, forholdsvis konservative og mindre socialt aktive) samt Laggards, som udgør 16%  (eller phobics) (yderst konservative, havde små gårde og mindre kapital, var aldersmæssigt ældre og mindst uddannede). Technology adoption life cycle blev oprindeligt anvendt inden for landbrugsforskning, men bruges i dag til innovation og tilpasning af nye teknologier