Laggards

Laggards

Definition

Oversat: Efternølerne
Personer, der er de sidste til at tage innovation i brug. Laggards er typisk optaget af traditioner og imod forandringer, de har en lav social status, er ikke økonomisk velstillede og har en højere gennemsnitsalder end de andre adoptantgrupper. Udgør 16%.

Kilde

Rogers, E. (2003): Diffusion of Innovations. 5. udgave. Free Press.

Synonymer

Phobics