Innovators

Innovators

Definition

Oversat: Innovatører
Personer, der er præget af risikovillighed og accepterer, at alt ikke lykkes. Innovators er typisk yngre personer med høj social status, er veluddannede og økonomisk velstillede. Udgør 2,5%.

Kilde

Rogers, E. (2003): Diffusion of Innovations. 5. udgave. Free Press.