Strategisk alliance

Strategisk alliance

Definition

En vækststrategi, hvor to (eller flere) virksomheder indgår i et strategisk partnerskab - uden at være én samlet juridisk enhed. En strategisk alliance kan foregå som led i en horisontal- eller vertikal integration, hvor begge virksomheder ser fordele ved et samarbejde.

Kilde

Ansoffs Vækstmatrice