Slutbruger

Slutbruger

Definition

En forbruger, der anvender et slutprodukt. Der er forskel på, hvem der køber et produkt og hvem, der bruger et produkt. Ved et B2B-salg vil en virksomhed være kunden, men slutbrugeren vil være personen, der bruger produktet.