Skueværdier

Skueværdier

Definition

En betegnelse for det, en organisation siger om dem selv. Skueværdier er en virksomheds udtrykte værdier, som ikke nødvendigvis efterleves i praksis, altså tomme og intetsigende værdier, der er udarbejdet for et syns skyld, fx på en hjemmeside.

Schein: "strategies, goals, philosophies ... "

Kilde

Schein, E.H. (1992): Organizational Culture and Leadership, Second Edition, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
Schein, E.H. (1999): The Corporate Culture Survival Guide, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.