Artefakter

Artefakter

Definition

Den måde, hvorpå kulturen i en virksomhed eller organisation kommer til syne på via fysiske, mundtligt udtrykte og observerbare måder, fx indretning, beklædning, sprog, traditioner, teknologi, historier m.m.

Schein: "visible organizational structures and processes... all the phenomena that one sees, hears and feels..."

Kilde

Schein, E.H. (1992): Organizational Culture and Leadership, Second Edition, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
Schein, E.H. (1999): The Corporate Culture Survival Guide, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.