SKUB-metoden

SKUB-metoden

Definition

En model, der beskriver syv strategier, som undervisere, vejledere og ledere kan anvende med det formål at fremme foretagsomhed og handlekraft i en virksomhed eller organisation. De syv strategier beskriver, hvordan man kan gå fra at have en tanke til at realisere den. Strategierne er hhv. succesoplevelser, næste bedste skridt, selvindsigt og refleksion, mod til at fejle, ændring af vaner, rollemodeller samt anerkendelse for handling.

Kilde

Kirketerp, A. L. (2011): Skubmetoden og foretagsomhedsdidaktik. I Kirketerp & Greve (Ed): (2011): Entreprenørskabsundervisning – en antologi. Aarhus universitetsforlag.