Foretagsomhed

Foretagsomhed

Definition

Kompetencen til at iværksætte forandrende handlinger, som har positiv værdi for mig selv og for andre.

Kilde

Kirketerp, A. L. (2011): Skubmetoden og foretagsomhedsdidaktik. I Kirketerp & Greve (Ed): (2011): Entreprenørskabsundervisning – en antologi. Aarhus universitetsforlag.