Self-efficacy

Self-efficacy

Definition

Oversat: Handlingstillid
”Individets forventning om egen kompetence til at gennemføre en bestemt handling”.

Kilde

Bandura, A. (1993) Perceived Self-Efficacy in Cognitive Development and Functioning, Educational Psychologist, 28:2, 117-148