Personlig hæftelse

Personlig hæftelse

Definition

Hæftelse med alt, hvad man ejer. Virksomhedsformerne enkeltmandsvirksomhed og I/S (interessentskab) er gratis at stifte, men indebærer til gengæld personlig, ubegrænset og solidarisk hæftelse. Ved en enkeltmandsvirksomhed hæfter man personligt (du hæfter med din egen personlige formue. Virksomhedens kreditorer kan kræve penge hos dig ved en eventuel gældspost på 50.000 kr.) og ubegrænset (virksomhedens kreditorer kan gå efter hele din formue, også hvis kravet overstiger din samlede formue). Ved I/S er der to eller flere ejere/medejere, og derfor hæfter ejere/medejere solidarisk (hvis den ene ejer gældsætter virksomheden med 50.000 kr., så kan kreditor gå til medejeren for at opkræve pengene).

Kilde

Juhl, S. (2010): Start din egen virksomhed. 2. udgave, 1. oplag. Forlaget Libris