Kortfristet gæld

Kortfristet gæld

Definition

Gæld, der forfalder til betaling inden for ét år.