Langfristet gæld

Langfristet gæld

Definition

Gæld, der forfalder til betaling på over et år, fx prioritets- og etableringslån.