Nutidsværdi

Nutidsværdi

Definition

En betegnelse for værdien på nuværende tidspunkt af fremtidige betalinger (indtægter eller udgifter), når der er taget hensyn til rente. Formålet er at vurdere, om eventuelle investeringer kan betale sig.