Intensivering

Intensivering

Definition

En vækststrategi, hvor en virksomhed eller organisation vækster gennem kendte og kontrollerede veje, fx via markedsindtrængning, markedsudvikling eller produktudvikling. Virksomheder, der følger denne strategi, satser på organisk vækst.

Kilde

Ansoffs vækstmatrice