Goodwill

Goodwill

Definition

Det aktiv, som en igangværende forretning repræsenterer - ud over fast ejendom, anlæg, varebeholdning, udestående fordringer og lignende, i praksis ofte de bogførte værdier heraf - og som i første række består i den kundekreds, som forretningen kan regne med som følge af sit renommé.

Kilde

Juhl, S. (2010): Start din egen virksomhed. 2. udgave, 1. oplag. Forlaget Libris