Funding

Funding

Definition

Når en virksomhed skal skaffe kapital eller midler til den videre drift.

Se også