Seed capital

Seed capital

Definition

En betegnelse for, at en investor investerer penge i en virksomhed (startup) i en tidlig fase i dens levetid. Formålet er at få tilført kapital, så virksomheden kan dække driftsomkostninger, skabe omsætning, sikre cash flow, udvikle, teste, få feedback fra markedet m.m., så den på et senere tidspunkt kan tiltrække venture-kapitalister.

Synonymer

Seed funding, seed money