Seed money

Seed money

Definition

En betegnelse for, at en investor investerer penge i en virksomhed (startup) i en tidlig fase i dens levetid. Formålet er at få tilført kapital, så virksomheden kan dække driftsomkostninger, skabe omsætning, sikre cash flow, udvikle, teste, få feedback fra markedet m.m. Med investeringen er det formålet, at virksomheden på et senere tidspunkt kan tiltrække venture-kapitalister.

Synonymer

Seed funding, seed capital