EBITDA

EBITDA

Definition

Forkortelse for: Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amoritization
Et værktøj til at vurdere en virksomheds driftsrentabilitet før afskrivning på driftsaktiver og goodwill-nedskrivninger. EBITDA adskiller sig fra EBIT ved at have rente- og skatteudgifter samt nedskrivninger og afskrivninger med i sit resultat. Udregningen for EBITDA: Nettoresultat + renter + skatter + nedskrivninger + afskrivninger = EBITDA.

Se også