EBIT

EBIT

Definition

Forkortelse for: Earnings Before Interests and Taxes

Et værktøj til at vurdere en virksomheds driftsrentabilitet, dvs. virksomhedens indtjening over en periode efter driftsudgifter som løn og nedskrivninger. EBIT adskiller sig fra EBITDA ved ikke at have rente- og skatteudgifter samt nedskrivninger og afskrivninger med i sit resultat. Udregning for EBIT: Omsætning - vareforbrug - operationelle omkostninger = EBIT.


asfasf

Se også