Earn out-aftale

Earn out-aftale

Definition

En aftale indgået mellem to virksomheder om betaling af en del af købesummen i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. En earn out-aftale beregnes som procentvis af virksomhedens kommende omsætning, overskud eller EBITDA (eller et andet nøgletal).