Disruption

Disruption

Definition

(1) Teknologi: Et fænomen, hvor brugen af ny teknologi ændrer markedssituationen markant og medfører, at de eksisterende produkter, services eller virksomheder bliver overflødige på markedet og/eller mister markedsandel.
(2) Innovation: Fremstilling og udvikling af nye produkter, serviceydelser eller metoder, der erstatter eksisterende løsninger og giver en virksomhed eller organisation konkurrencemæssige fordele.