Bruttonationalprodukt (BNP)

Bruttonationalprodukt (BNP)

Definition

Et lands samlede produktion for et år, herunder værdien af alle producerede varer og tjenesteydelse.