Mikroøkonomi

Mikroøkonomi

Definition

En betegnelse, der beskæftiger sig med et lands økonomi og har bl.a. at gøre med, hvordan privatpersoner, husholdninger og virksomheder anvender deres ressourcer på markedet for varer og tjenesteydelser. Ved mikroøkonomi undersøges, hvordan beslutninger påvirker udbud/efterspørgsel, prisfastsættelse, markedsstrukturer mv.