Makroøkonomi

Makroøkonomi

Definition

En betegnelse, der dækker over et lands økonomi og har bl.a. at gøre med den samlede produktion, import og eksport, inflation og deflation, valutakurs, vækst, investering, opsparing, international handel mv.