BNP

BNP

Definition

Forkortelse for: Bruttonationalprodukt
Et lands samlede produktion for et år, herunder værdien af alle producerede varer og tjenesteydelse.