Virksomhedens oververden

Virksomhedens oververden

Definition

En betegnelse på de faktorer, der påvirker omgivelserne i en virksomhed. En kompleks og foranderlig verden gør, at virksomheder bør holde øje med, hvad der sker i virksomhedens omverden for at kunne forudse muligheder og trusler. For at overskueliggøre virksomhedens omverden bør man definere makroforhold, også kaldet eksterne forhold, som inddeles i nærmiljø og fjernmiljø.