Makroforhold

Makroforhold

Definition

En betegnelse for de faktorer, der påvirker omgivelserne i en virksomhed. En kompleks og foranderlig verden gør, at virksomheder bør holde øje med, hvad der sker i virksomhedens omverden for at kunne forudse muligheder og trusler. For at overskueliggøre virksomhedens makroforhold kan man inddele dem i nærmiljø og fjernmiljø.