Venturefond

Venturefond

Definition

Venturefonde rejser penge fra investorer, investerer disse penge i unge virksomheder med stort vækstpotentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem til nye ejere, når de er vokset og modnet. Investeringerne er altovervejende egenkapitalinvesteringer, hvilket vil sige, at investor bliver aktionær eller anpartshaver i virksomheden.

Se også

Joint venture

Et strategisk initiativ, hvor to (eller flere) virksomheder indgår et forretningsmæssigt samarbejde med fælles ejerskab, fælles afkast, risici og ledelse. Formålet er bl.a. at få adgang til nye markeder, skalere virksomheden eller få bedre adgang til produktion, salg- og markedsføringskanaler mv. Definitionen på Joint venture er mange - her et uddrag: . . Barringer & Harrison: “An entity created by two or more firms pooling a portion of their resources to create a seperate, jointly-owned organization.”