Fondsandele

Fondsandele

Definition

Aktier eller anparter, der udstedes i forbindelse med fondsudstedelse, jf. § 165.