Udgående moms

Udgående moms

Definition

Den moms, en virksomhed har til gode.