Indgående moms

Indgående moms

Definition

Et beløb, der bliver påført prisen på en vare eller serviceydelse.

Synonymer

Købsmoms