TRP

TRP

Definition

Forkortelse for: Target Rating Points
Et begreb inden for markedsføring og en betegnelse for, hvor stor en del af målgruppen, der har set et pågældende reklamespot.