Stilistiske virkemidler

Stilistiske virkemidler

Definition

En måde, hvorpå afsender kan anvende retorik som et virkemiddel til at øge effekten af en tale, tekst eller argumentation. De stilistiske virkemidler er inddelt i høj stil, lav stil, talesprog, ordspil, parataktisk sætningsopbygning og hypotaktisk sætningsopbygning.