Sproglige virkemidler

Sproglige virkemidler

Definition

En måde, hvorpå afsender kan anvende retorik som et virkemiddel til at øge effekten af en tale, tekst eller argumentation. De sproglige virkemidler er inddelt i allegori, alliteration, anafor, assonans, epifor, hyperbel, interjektion, ironi, kiasme, litote, pleonasme, tautologi, retorisk spørgsmål, sarkasme, metafor, metonymi og allegori.