Sociale købsmotiver

Sociale købsmotiver

Definition

En del af Maslows behovspyramide og en betegnelse for sociale behov (accept, gruppetilhør, kærlighed, venner), egobehov (status, titel, at modtage ros, selvtillid) og selvrealisering (skabe, udvikle, ansvar, udfordringer).