Project management

Project management

Definition

Anvendelse af viden, færdigheder, værktøjer og teknikker til projektaktiviteter med det formål at imødekomme projektets krav. Ifølge PMI inddeles project management i fem processer: initiering (Initiating), planlægning (Planning), udførelse (Executing), overvågning/kontrol (Monitoring/Controlling) og lukning (Closing) og trækker endvidere på ti områder: Integration (Integration), anvendelsesområde (Scope), tid (Time), omkostninger (Cost), kvalitet (Quality), indkøb (Procurement), menneskelige ressourcer (Human resources), kommunikation (Communications), risikostyring (Risk management) og interessentstyring (Stakeholder management).

Kilde

Project Management Institute (2013): A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) (Fifth ed.). Newton Square, PA: Project Management Institute.