PLC

PLC

Definition

Forkortelse for: Product Life Cycle
En model, der illustrerer et produkts livscyklus baseret den biologiske livscyklus - et frø plantes (introduktion), det spirer og vækster (vækst), bladene bliver større og den sætter rødder (modning) og efter længere tid som voksen begynder den at dø ud (nedgang). Modellen betegner et produkts livscyklus ved definerede stadier, som hver karakteriserer forskellige perioder i et produkts levetid. Der vil ved alle produkter være et tidspunkt, hvor markedet er mættet, eller nye konkurrenter/produkter kommer til.