PESTEL

PESTEL

Definition

PEST(EL)-faktorerne er en del af udefrakommende påvirkninger (makroforhold) i en virksomheds omverden, som kan have indflydelse på dens fremtidige evne til at skabe værdi. Ud fra en analyse af faktorerne (Political), økonomiske (Economic), sociokulturelle (Social), teknologiske (Technological), miljø (Environmental) og lovgivning (Legal) er formålet er at opdage trusler og muligheder tidligst muligt. ’Environmental’ og ’Legal’ står i parentes, da disse endnu ikke er relevante for alle virksomheder.

Kilde

Yüksel, I. (2012): Developing a Multi-Criteria Decision Making Model for PESTEL Analysis. International Journal of Business and Management, 7 (24): 52-66.

Se også

Marketing mix

Et planlagt mix af kontrollerbare elementer i marketingplanen og i virksomheder, der sælger fysiske produkter. Elementerne justeres, indtil den rigtige kombination er fundet, som tjener kunden bedst og hvor der opnås optimal indkomst. Under marketing mix indgår de 4 p’er, herunder:. . Product: Identifikation, udvælgelse og udvikling af et produkt.. Price: Fastsættelse af pris på et produktet, der sælges.. Place: Udvælgelse af distributionskanal for at nå kunderne.. Promotion: En betegnelse for udvikling og implementering af en virksomheds promoveringsstrategi. Definitionen på marketing mix er mange - her et uddrag:. . Pride & Ferrell: “A firm’s marketing mix is the set of controllable, tactical marketing tools that it uses to produce the response it wants in the target market.”