Omdømme

Omdømme

Definition

Omverdenens opfattelse af en person, organisation, forening eller virksomhed. Omdømmet har stor betydning for tiltrækning af kunder, medarbejdere, leverandører mv.