Mulighed

Mulighed

Definition

Muligheder kan have forskellige karakter. De kan eksempelvis være forretningsmuligheder, hvor fokus er på profit, eller sociale muligheder, hvor fokus er på at bidrage til andre end en selv. Definitionen af mulighed er mange - her et uddrag:

Kirzner: En entreprenørs brug af eksisterende markedsinformation for at se, om der er "huller" i markedet med hensyn til ressourcer, der kan bruges mere effektivt, end de er på et givent tidspunkt. Ifølge Kirzner er der en mulighed, hvis der er en potentiel værdi på et marked, som endnu ikke er blevet brugt optimalt af andre.

Schumpeter: Et brud på den eksisterende balance, der findes på markedet, hvor der brydes med eksisterende måder at gøre ting på. Muligheder opstår ifølge Schumpeter, fordi eksisterende viden rekombineres og skaber udvikling i lyset af et velkendt marked.

Barringer & Ireland: “An opportunity is a favorable set of circumstances that creates a need for a new product, service, or business.”

Kilde

Kirzner, I. (1973): Competition and Entrepreneurship, Chicago, IL: University of Chicago Press.

Schumpeter, J.A. (1934): The Theory of Economic Development, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Barringer, B., R. & Ireland, R., D. (2019): Entrepreneurship - Successfully Launching New Ventures. 6. udgave. Pearson Education Limited.