Monopol

Monopol

Definition

Et forhold på et marked med kun én udbyder af en bestemt vare, service eller tjenesteydelse.