Medier af 2. grad

Medier af 2. grad

Definition

Teknisk reproducerede medier, der bruges som massekommunikation. Medier af 2. grad reproducerer medier af 1. grad ved at ophæve kropslighed og nærvær samt tidslige og rumlige begrænsninger.

Kilde

Bruhn Jensen, K. (2013): Medier og samfund - en introduktion. 2. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Bruhn Jensen K. (2014): “Medier”. I S. Kolstrup, G. Agger, P. Jauert og K. Schrøder (red.), Medie- og kommunikationsleksikon. 3. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur: 312-315