Medier af 1. grad

Medier af 1. grad

Definition

Biologiske og socialt formede ressourcer, der gør, at mennesker kan kommunikere med hinanden. Medier af 1. grad er knyttet til kropslighed og nærvær på samme tid og i samme rum.

Kilde

Bruhn Jensen, K. (2013): Medier og samfund - en introduktion. 2. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Bruhn Jensen K. (2014): “Medier”. I S. Kolstrup, G. Agger, P. Jauert og K. Schrøder (red.), Medie- og kommunikationsleksikon. 3. udg. Frederiksberg: Samfundslitteratur: 312-315