Interessent

Interessent

Definition

En overordnet betegnelse for en person, gruppe eller organisation, som har en interesse i en virksomhed.

Hatch & Schultz: “Enkeltpersoner og organisationer, der (frivilligt eller ufrivilligt) bidrager til organisationens aktiviteter og værdiskabelsesproces. De kan derfor både have gavn af og lide tab i relation til virksomheden. De forsyner virksomheden med vigtige ressourcer til at opnå succes, og de har den fornødne magt til at påvirke dens resultater.”

Kilde

Hatch, M. J. & Schultz, M. (2009): Brug dit brand. 2. udgave, 2. oplag, Gyldendal Business.