Leverandør

Leverandør

Definition

En virksomhed, der sælger eller eksporterer produkter eller serviceydelser til en anden virksomhed.