Ikke-funktionelle købemotiver

Ikke-funktionelle købemotiver

Definition

En del af et købemotiv og et udtryk for, at det er følelser og den sociale relation, der styrer en forbrugers køb af en vare- eller serviceydelse. Ikke-funktionelle købemotiver er derfor købsbehov, der skabes i relationen med andre mennesker, fx via word of mouth eller via en anbefaling fra en kollega.

Synonymer

Sociale købemotiver