Handlingsparametre

Handlingsparametre

Definition

Handlingsparametre beskæftiger sig med virksomheder, der sælger fysiske produkter og betegnes som et planlagt mix af kontrollerbare elementer i marketingplanen. Elementerne justeres indtil den rigtige kombination er fundet, som tjener kunden bedst og hvor der opnås optimal indkomst. Under handlingsparametre indgår de 4 p’er, herunder:

Product: Identifikation, udvælgelse og udvikling af et produkt.
Price: Fastsættelse af pris på et produktet, der sælges.
Place: Udvælgelse af distributionskanal for at nå kunderne.
Promotion: En betegnelse for udvikling og implementering af en virksomheds promoveringsstrategi.

Synonymer

Marketing Mix, De 4 P´er