Grundparameter

Grundparameter

Definition

En del af De 4 P´er, som dækker over pris (price), produkt (product) og placering (placement).